International Piano-e-Competition

What: VIRTUAL AUDITIONS FOR E-PIANO JUNIOR COMPETITION 2011
When: February 8-10, 2011
Where: Piano Salon, Yamaha Artist Services Inc.
689 Fifth Avenue, 3rd Floor
New York, NY 10022
(212) 339-9995 (ext. 0)

All events of the Virtual Auditions in New York are free and open to the public.
Tuesday
February 8, 2011
10:00-12:30
John Yuk Kwon Chan

Karin Chan

Kevin Chien
Claire Lee
Vivian Lou
Tristan Teo
Min Joo Yi
12:30-1:30
LUNCH
1:30-4:00
Michael Aspinwall
Weston Mizumoto
Jonathan Mamora
Gregory Martin
Kevin Ahfat
Hugo Kitano
Aaron Kurz
4:00-4:30
BREAK
4:30-6:30
Sae-Yoon Chon
Aileen Gozali
  Zhiheng Guo
Aoshuang Li
JingQuan Xie
Wenyi Xiong
 
Wednesday
February 9, 2011
10:00-1:00
Gui Ning Zhou
Bochao Lan
Yixiang Hou
Yunling Zhang
Yidie Hua
Su-Yeon Kim
Zihui Song
Misora Ozaki
1:00-2:00
LUNCH
2:00-4:30 Tian W. Gao
Amadeusz Kazubowski-Houston
Nathan Kong
Anita Pari
Anastasia Rizikov
Annie Zhou
Yiwei Yao
4:30-5:00 BREAK
5:30-6:30
Jerry Feng
Baron Fenwick
Robin Giesbrecht
Kimberly Hou
Fantee Jones
Helen Nebeker
 
Thursday
February 10, 2011
10:00-12:30
Colton Peltier
Tejaswin Raghunathan
Jucheng Shen
Yifan Wu
Bryan Ho
Zitong Wang
Peng Lin
12:30-1:30
LUNCH
1:30-3:00
Leonardo Colafelice
Julie Nguyen
Jakub Sladek
  Aristo Sham
3:00-3:30 BREAK
3:30-:5:00 Nikola Kuznetsov
  Andrei Shychko
  Ai In Yoon
  Xing Yu Lu
Virtual Auditions
See the entire list of participants here.
Relive the excitement of the 2019 competition performances.
Aurora Borealis
Privacy Policy and Terms of Use
Site Map: Home, General Information, Contestant Information, Competition History, Current Competition, User Forum
Google Yamaha Thursday Schedule, February 12, 2009 Friday Schedule, February 13, 2009 Saturday Schedule, February 14, 2009Sunday Schedule, February 15, 2009